درباره ما

بازار تجاری محصولات غذایی ایران
Iranian Food Commercial Market
www.ifcm.ir

معرفی

بازار تجاری محصولات غذایی ایران به نشانی www.ifcm .ir با هدف ارائه خدمات معرفی و عرضه مواد غذایی تولید داخل و با کیفیت مطلوب، در سراسر کشور و کشورهای مرزی ایران ایجاد گردیده است.

معرفی محصول0%
دسترسی مستقیم به محصول0%
عرضه تولیدات داخل0%
صادرات0%

اهداف

از دیگر اهداف بازار تجاری محصولات غذایی ایران صادرات محصولات غذایی به کشورهای مرزی با معرفی و مشتری یابی آن می باشد که این خود سبب افزایش تولید در در داخل و در نهایت ایجاد اشتغال و درآمد زایی در کشور می گردد.

به موجب وجود واسطه های زیاد بین مبدا تا مصرف محصول قیمت کالاها به صورت حبابی بالا می رود و در نهایت سبب حداقل دوبرابری قیمت اولیه می شود. یکی دیگر از اهداف بازار تجاری محصولات غذایی ایران حذف واسطه های اضافی از عرضه محصول به مصرف کنندگان می باشد که این سبب کاهش محسوس قیمت کالاها می گردد.

معرفی و عرضه محصول  توسط تولیدکنندگان نوپا یکی از مشکلات اساسی آنها می باشد و با توجه به نبودن مکانی مناسب جهت معرفی محصول خود به بازار مصرف موجب تحلیل رفت تولید و سرانجام سبب توقف تولید محصول می شود. یکی از اهداف بازار تجاری محصولات غذایی ایران معرفی و عرضه محصولات با برند های ناشناخته و با کیفیت مطلوب می باشد که تولید کنندگان می توانند به راحتی از بخش عرضه محصول، محصولات خود را به بازار مصرف معرفی نمایند.